Sản phẩm cảnh báo cháy Thông Minh của HTES, Các sản phẩm cảnh báo cháy Nhanh, cảnh báo cháy xăng dầu…, phát hiện sớm cháy và gửi thông báo cho cơ quan chức năng và chủ cơ sở do HTES phân phối và sản xuất.

Các sản phẩm bao gồm:

  • Cảnh báo cháy nhanh
  • Cảnh báo khẩn cấp
  • Nút nhấn khẩn cấp
  • Cảnh báo an ninh
  • Cảnh báo cháy xăng dầu

Hiển thị tất cả 10 kết quả