SỨ MỆNH CỦA HTES

HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ HÀI LÒNG VÀ NIỀM TIN YÊU CỦA KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC VÀ NHÂN VIÊN

cảnh báo nhanh HTES

TẦM NHÌN

TRỞ THÀNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG SẢN PHẨM KHCN MỚI

CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM CHỌN LỌC, CHẤT LƯỢNG CAO 

QUA ĐÓ MANG LẠI CHẤT LƯỢNG SỐNG VƯỢT TRỘI CHO KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC VÀ NHÂN VIÊN

Đối tác của chúng tôi

BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo đủ tâm và Tầm để làm những việc tưởng như không thể…

Chuyên gia kinh tế tài chính, quản trị, cố vấn cho các định chế lớn

Trần Lê Hoàng -TGĐ

Co-founder & CEO

Chuyên gia kinh tế tài chính, quản trị, Đào tạo nhân lực chất lượng cao

Dương Hồng Luyện

Deputy general manager

Chuyên gia Marketing xây dựng hệ thống Online

Nguyễn Hùng Mạnh

Sales Director

CON SỐ THỐNG KÊ CỦA HTES

0 %

CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG ĐẾN TỪ VIỆT NAM

0 +

Trên 1000 khách hàng đã sử dụng sản phẩm

0 %

Đều hài lòng với sản phẩm

0 h/7

Đội ngũ hỗ trợ KH luôn thường trực 2\4/7

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI